พาสปอร์ตหายในญี่ปุ่น ทำยังไงดี

อ่าน 1614 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

การไปเที่ยวเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับเราทุกคน โดยเฉพาะการไปเที่ยวญี่ปุ่น ที่ประสบการณ์ของทุกท่านที่เคยไปจะรู้ดีกันเลยทีเดียวสำหรับประเทศนี้ ถ้าเราทำของหาย คนญี่ปุ่นเค้าจะมีนิสัยไม่เอาของคนอื่น ดังนั้นเราจะได้ของเราคืนแน่นอน แต่ถ้าวันนี้เราไปเที่ยวแล้วในกรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภายในญี่ปุ่น ท่านสามารถเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้และเดินทางมาติดต่อที่สถานทูตโดยตรง (ข้อมูลจาก Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทย – กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น)สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย
กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้ มาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง

สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย
ใบแจ้งความ หรือ ฟุนชิทสึโชเมโช ที่ระบุรายละเอียดการหาย ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้)
รูปถ่ายสี ขนาด 4×4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป

หรือ หนังสือสำคัญประจำตัวหรือ C.I.
หากต้องการเดินทางกลับประเทศไทยด่วน แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือหนังสือเดินทางสูญหาย สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือสำคัญประจำตัวหรือซีไอ เพื่อใช้เป็นเอกสารเดินทางกลับประเทศไทยได้ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

คำร้อง 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนาหน้ารูปถ่าย และหน้าวีซ่า 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด
หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า กรุณาเตรียมสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทยมาด้วย
หากเป็นผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรมาด้วย
สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว 1 ชุด
หากหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องนำใบแจ้งความหรือฟุนชิทสึโชเมโช ที่ระบุรายละเอียดการหาย ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น มาด้วย
ผู้ที่ไม่มีวีซ่า ต้องนำหนังสือรับรองการมอบตัวที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นมาด้วย
รูปถ่ายสี ขนาด 4×4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป

ข้อมูลสำคัญ : ที่อยู่ สถานเอกอัครราชทูตไทย – กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
: 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
Consular Tel: 03-5789-2449, Fax : 03-5789-2439
Chancery Tel : 03-5789-2433, Fax : 03-5789-2428
Email : infosect@thaiembassy.jp

ข้อมูลจาก http://www.thaiembassy.jp/ (ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 24 มีนาคม 2557)
ชุดตรวจเลือด ตรวจเอชไอวีด้วยตัวเองที่บ้าน

 

SMF 2.0.6 | SMF © 2011, Simple Machines